سفینة النجاة سفینة النجاة - سخنان پیامبر نور و رحمت حضرت محمد بن عبد الله (ص) درباره علم و علم آموزی

 

سفینة النجاة


سخنان پیامبر نور و رحمت حضرت محمد بن عبد الله (ص) درباره علم و علم آموزی   ( حدیث ) ,

 

در فضیلت فراگیری علم      آموخته را به دیگران نیز بیاموزید

 

در فضیلت نشر علم          اهمیت آموختن علم به نوجوانان و جوانان

 

علامت الهی بودن علم      عالم، باید به علمش عمل کند

 

 

 

در فضیلت فراگیری علم

 

رسول خدا (ص) : مؤمنی نیست که یک ساعت نزد عالمی بنشیند، جز آنکه خدای عزوجل به سوی او ندا کند: نزد حبیب من نشستی، به عزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی از این کار ندارم.   امالی صدوق صفحه 37

 

رسول گرامی (ص) : وقتی خداوند درباره کسی اراده خیر فرماید، وی را در امر دین فقیه و دانا می کند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش می کند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.   امالی مفید صفحه 174، نهج الفصاحه صفحه 26

 

رسول خدا (ص) : آن کس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نیاید، برای همیشه در نادانی ذلت می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد.   بحارالانوار جلد 1 صفحه 57

 

 

پیامبر اکرم (ص) : هرکس یک مساله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد، خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر مویی که در بدنش قرار دارد، برایش حج مقبول می نویسند.  

بحارالانوار جلد 1 صفحه 214

 

رسول خدا (ص) : کسی که به دنبال یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش اقدام کند، مانند کسی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مسأله شرعی برای شخص بهتر از این است که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید.   بحارالانوار جلد 1 صفحه 184

 

رسول خدا (ص) : کسی که از خانه خود برای یادگیری علم دینی بیرون آید، هفتاد هزار ملک او را مشایعت می کنند و اگر در این راه از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است.   عین الحیوة صفحه 169

 

رسول خدا (ص) : شخص دانا و فهمیده نسبت به مسائل و احکام دینی در میان مردم نادان، همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پایان، برای دانشجوی علوم الهی طلب آمرزش می کنند. پس دانش دینی را بجویید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش دینی بر هر مسلمانی واجب است . امالی شیخ مفید صفحه 41

 

رسول اکرم (ص) : مردی خدمت پیامبر اکرم (ص) عرض کرد یا رسول الله سر آغاز دانش چیست ؟ فرمود : گوش فرا دادن به آن. عرض کرد بعد چه ؟ فرمود: جمع آوری و حفظ کردن آن. پرسید دیگر چه ؟ فرمود : عمل نمودن به آن . عرض کرد بعد از آن چه ؟ فرمود : نشر دادن آن به سایر مردم.     مجموعه ورام جلد 2 صفحه  36

 

رسول اكرم (ص) : مشاهده كرد كه در مسجد ، دو مجلس تشكیل شده است ، یكی مجلس علم كه در آن از معارف اسلامی بحث می‌شود و دیگری مجلس دعا كه در آن خدا را می‌خوانند. رسول اكرم (ص) فرمود: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه من است. آن گروه دعا می‌كنند و این گروه درس می‌گویند. ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف خدا برای تعلیم مردم ، مبعوث شده‌ام. سپس رسول اكرم (ص) به گروه معلمین و محصلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست. الحدیث جلد 2  صفحه 8

 

رسول اکرم (ص) : کسی که کارش بر پایه علم و معرفت استوار نباشد ، زیان و فساد عملش بیشتر از خیر و مصلحت است . الحدیث جلد 2 صفحه 333

رسول اکرم (ص) : هرکه در طلب علمی رود و بیابد دو سهم اجر دارد و هرکه برود و نیابد یک سهم . هرکه علم را وسیله شهرت قرار دهد و گوش مردم را از آوازه ی علم خود پر کند، خدا در قیامت از فضیحت وی گوش مردم را پر کند و حقیر و بی مقدارش فرماید. هرکه عمل آخرت را وسیله تحصیل دنیا قرار دهد، در آخرت بهره ای ندارد.   نصایح صفحه 22 الی 28

 

 

آموخته را به دیگران نیز بیاموزید

 

رسول خدا (ص) : خداوند متعال به هیچ عالم و دانشمندی سرمایه علمی عطا نفرمود، جز آنکه از او پیمان گرفت از نوع همان پیمانی که از پیغمبران گرفت، که احکام و دستوراتش را به مردم ابلاغ نمایند و هرگز از بیان حقیقت دریغ نورزند.   ترجمه منیة المرید صفحه 59

 

 

پیامبر اکرم (ص) : هرکس که خداوند به او علم دین عطا کرده باشد و او آن را به مردم تعلیم ندهد، پس از مرگ خداوند را در حالی ملاقات می کند که بر دهانش لجام آهنین زده باشند.   بحارالانوار جلد 2 صفحه 68

 

 

در فضیلت نشر علم

 

رسول خدا (ص) : هر مؤمنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد، آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته، شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.  امالی صدوق صفحه 37

 

پیامبر اکرم (ص) : شخصی در روز قیامت می آید در حالی که مانند کوههای سر به فلک کشیده یا ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده است. عرض می کند: خدایا من که این همه عمل خوب نداشتم. خطاب به او شود: این همان علومی است که به دیگران آموختی و آنان هم عمل کردند و تو در پاداش تمامی آنها شریک بودی.   بحارالانوار جلد 2 صفحه 19

 

رسول خدا (ص) : به اصحاب خود می فرمودند : مقید کنید خود را به نوشتن احادیث زیرا خدای تعالی به خاطر کسانی که احادیث را ثبت می کنند و سپس نشر می دهند، هربلا و بدی را از مردم دور می کند و آنان در میان شیعیان ما مانند ستارگان اند. چه در حال زنده بودن و چه پس از مرگشان و خدا به خاطر ایشان هر بدعتی که در دین گزارده شود را از بین می برد.  ترجمه منیةالمرید صفحه 531

 

رسول اکرم (ص) : حضور رسول خدا (ص) نام دو نفر به میان آمد که یکی پس از نماز می نشست و احکام دین به مردم می آموخت و دیگری روزها را روزه و شب ها را به نماز مشغول بود. حضرت فرمودند: مزیت و برتری کسی که احکام و علم به دیگران می آموزد، بر دیگری که فقط عبادت می کند، مانند فضیلت من پیغمبر بر سایر مردم است.  نصایح صفحه 126

 

رسول خدا (ص) : آیا شما را به سخاوتمندترین فرد آگاه نکنم ؟ عرض شد بفرمایید. فرمود: خدای متعال بخشنده ترین سخاوتمندان است و من در میان فرزندان آدم سخاوتمندترین هستم و بعد از من مردی که علوم دینی و الهی را می آموزد و آن را میان مردم پخش می کند، سخاوتمند ترین مردم است و او به تنهایی یک امت محسوب می شود.  میزان الحکمه جلد 6 صفحه 474، ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34

 

حضرت محمد (ص) : اگرعالمی یا طالب علمی از یک روستا یا شهر اسلامی عبور کند ، خداوند چهل روز عذاب از قبور آنها بردارد، هر چند از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود و از طعام وآب آنها هم نخورد. نصایح صفحه 80 

 

حضرت محمد (ص) : کسی که دو حدیث فرا گیرد تا خود عمل کند ، یا به دیگران بیاموزد تا به کار بندند ، برای او از شصت سال عبادت بهتر است .  نصایح صفحه 81 

 

حضرت محمد (ص) : هرکس دانشی را به کسی بیاموزد، برای آموزنده پاداش آن کس است که عمل به دانش خود کرده تا روز قیامت، و نیز حضرت محمد (ص) فرموده است: هرگاه مرد بمیرد عملش تمام می شود و ارتباطش با دنیا قطع می شود، مگر سه عمل که اجرش قطع شدنی نیست : 1.صدقه جاریه ( کارهای خیری که بنا نهاده است ) 2.علم و دانشی که مردم از آن بهره ببرند (کتابهای علمی که بعد از او باقی بماند ) 3.فرزند صالح و شایسته ای که بعد از او بماند و برای پدر طلب آمرزش کند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 34 

 

اهمیت آموختن علم به نوجوانان و جوانان

 

رسول اکرم (ص) : شما را درباره نوجوانان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیر تر دارند. خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند.  سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 133

 

حضرت محمد (ص) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر پدران فرزندان در آخرالزمان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها؟ فرمود: نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود ، آنها را از ادای این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند ، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند. الحدیث جلد 3 صفحه 77

 

حضرت محمد (ص) : در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از جمله حقوق فرزند این است که والدین به او قرآن بیاموزد و او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد. الحدیث جلد 3 صفحه 85

 

 

علامت الهی بودن علم

 

رسول اکرم (ص) : هرکه برای رضای خدا به دنبال علم الهی رفت، بابی از علم به رویش گشوده نشود، جز آنکه به سبب آن تواضعش نسبت به مردم بیشتر می گردد. پس او خود را در چشم خویش خوار و ذلیل می شمارد و از معصیت و نافرمانی خدا ترسش بیشتر می شود و تلاشش در یاری دین افزوده گردد و با علم خویش به مردم نفع می رساند. میزان الحکمه جلد 6 صفحه 479

 

حضرت محمد (ص) : علم را نخواهید برای فخر فروشی به دانشمندان و نه برای مجادله با بی سوادان و نه برای خود نمایی در مجالس و نه برای جلب توجه مردم ، به منظور ریاست طلبی و بر تری جویی . چه آن کس که هدفش از کسب دانش این چنین باشد، قرارگاه او در آتش است.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 39 ، الحدیث جلد 1 صفحه 1 

 

حضرت محمد (ص) : علم به دو نوع است یکی آن که در قلب جا گرفته و به عمل در آمده ، این علم سود مند است. دیگر آن که تنها بر زبان است و برای صاحبش اتمام حجت است. نصایح صفحه 81 

 

عالم، باید به علمش عمل کند

 

رسول خدا (ص) : آن کس که معلومات علمی خویش را افزایش دهد ولی به موازات آن بر پاکی و وظیفه شناسی خود نیافزاید، با این کارش جز بر دوری خود از خداوند نیفزوه است. سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 73

 

رسول خدا (ص) : دو کس در قیامت از همه مردم بیشتر حسرت می خورند : شخصی که در دنیا برای طلب علم دین فرصت داشته ولی به خاطر تنبلی به جستجوی آن نرفته ، دیگری کسی است که دانش دین را به دیگران آموخته و آنها به آن عمل نموده و به بهشت رفته اند ، ولی خود عمل به آن دانش نکرده و باید به جهنم برود.  نهج الفصاحه صفحه 60

 

حضرت محمد (ص) : شدیدترین عذاب در قیامت برای عالمی است كه به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نكرده باشد. الحدیث، جلد 3 ، صفحه 382

 

حضرت محمد (ص) : مثل کسی که علم و دانش می آموزد ولی به علمش عمل نمی کند ، مانند چراغی است که خودش را می سوزد و دیگری از نورش استفاده می کند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 36

 

حضرت محمد (ص) : دانشی که بهره ای از آن برده نشود ( به آن عمل نشود ) ، مانند گنجی است که انفاق نمی شود. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 37

 

حضرت محمد (ص) : شب معراج دیدم گروهی را که لبهای آنان را با قیچی های آتشین قیچی می کنند. به جبرئیل گفتم این گروه چه کسانی هستند ؟ جبرئیل عرض کرد : این گروه سخنرانان و خطیبان هستند که مردم را امر به خوبی می کردند ولی خودشان را فراموش می نمودند ( و به گفته هایشان عمل نمی کردند ) اینان کتاب خدا را می خواندند اما نمی اندیشیدند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 38

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات