سفینة النجاة سفینة النجاة - خداشناسی در مکتب امام رضا علیه السلام

 

سفینة النجاة


خداشناسی در مکتب امام رضا علیه السلام   ( مناظره ) ,

 

مناظره امام رضا علیه السلام با یكى از منكران خدا

 

یكى از منكران وجود خدا، نزد حضرت رضا(ع) آمد، گروهى در محضر آن حضرت بودند، امام به او فرمود:
اگر حق با شما باشد - ولى چنین نیست - در این صورت ما و شما برابریم، و نماز و روزه و زكات و ایمان ما به ما زیان نخواهد رسانید. و اگر حق با ما باشد - چنانكه همین است - در این صورت ما رستگاریم و شما زیانكار و در هلاكت خواهید بود...

 

 منكر خدا: به من بفهمان كه خدا چگونه است ؟ و در كجاست ؟

 

امام : واى بر تو، این راهى كه مى روى غلط است، خدا چگونگى را چگونه كرد، بدون آنكه او به چگونگى، توصیف شود، و او مكان را مكان كرد، بى آنكه خود دارى باشد، بنابراین ذات پاك خدا با چگونگى و مكان، شناخته نمى شود و با هیچك از نیروى حس، درك نمى شود، و به هیچ چیزى تشبیه نمى گردد.

 

منكر خدا: اگر خدا با هیچ یك از نیروهاى حس، درك نمى شود، بنابراین او چیزى نیست .

 

امام : واى بر تو، اینكه نیروهاى حس تو از درك او عاجز هستند، او را انكار كردى، ولى ما در عین آنكه نیروهاى حس ما از درك ذات پاك او، عاجز است، به او ایمان داریم، و یقین داریم كه او پروردگار ما است، و به هیچ چیزى شباهت ندارد.

 

منكر خدا: به من بگو خدا از چه زمانى بوده است ؟

 

امام : به من خبر بده كه خدا از چه زمانى نبوده است ، تا من به تو خبر دهم كه در چه زمانى بوده است .

 

منكر خدا: دلیل بر وجود خدا چیست ؟

 

امام : من وقتى كه به پیكر خودم مى نگرم، نمى توانم در طول عرض آن چیزى بكاهم با بیفزایم ، زیانها و بدى هایس را از آن دور سازم ، و سودش را به آن برسانم ، از همین موضوع یقین كردم كه این ساختمان ، داراى سازنده است ، از این رو به وجود صانع (سازنده) اعتراف كردم، علاوه گردش ‍ سیارات و پیدایش ها ابرها، وزیدن بادها، و سیر خورشید و ماه و ستارگان و نشانه هاى شگفت انگیز و آشكار دیگر را كه دیدم، دریافتم كه این گردنده ها، گرداننده دارد، و این موجودات داراى سازنده و پردازنده مى باشند.

 

داستانهاى اصول كافى، به نقل از اصول كافى، ج 1، باب حدوث العالم، حدیث 2، ص 78.

 

 

 

مناظرات امام رضا علیه السلام با ابوقره

 

 

ابو قره، یكى از خبر پردازها و خبرنگارهاى عصر حضرت رضا(ع) بود. صفوان بن یحیى یكى از شاگردان حضرت رضا(ع) مى گوید ابوقره از من خواست تا او را به محضر مبارك حضرت رضا (ع) ببرم. من از حضرت رضا (ع) اجازه گرفتم و آن حضرت اجازه داد.

 

ابوقره به محضر حضرت رضا (ع) رسید، و از احكام دین و حلال و حرام پرسشهاى كرد تا سؤالش به مسأله توحید كشیده شد و در این مورد، چنین سؤ ال كرد:
براى ما روایت كرده اند كه خداوند «دیدار»  و «هم سخنى» خود را بین دو پیغمبر تقسیم نمود (در میان پیامبران، دو پیغمبر را برگزید تا با یكى از آنها هم كلام شود، و با دیگرى دیدار نماید) قسمت «هم سخنى»  خود را به موسى (ع) داد، و قسمت دیدار خود را به حضرت محمد(ص) عطا نمود. )بنابراین خدا وجودى قابل دیدن است)

 

امام رضا (ع) : اگر چنین باشد، پس آن پیغمبرى كه (یعنى پیامبر اسلام) به جن و انس خبر داد كه دیده ها خدا را درك نكند و وسعت آگاهى مخلوقات را یاراى احاطه به او و فهم ذات او نیست و او شبیه و همتا ندارد، كدام پیغمبر بود؟! مگر شخص محمد(ص)  چنین فرمود؟

 

ابوقره : آرى : او چنین فرمود.

 

امام رضا (ع) : بنابراین چگونه ممكن است كه پیغمبرى از طرف خدا به سوى مردم بیاید و آنها را به سوى خدا دعوت كند و به آنها بگوید كه دیده ها قادر به دیدن نیستند، وسعت و آگاهى مخلوقات را یاراى فهمیدن ذات پاك او نیست و او شبیه و همتا ندارد، سپس خود این پیغمبر بگوید: من با دو چشمم خدا را دیده ام؟ و احاطه علمى به او یافته ام؟ و او به شكل انسان (قابل رؤ یت) است؟ آیا حیا نمى كنید؟ افراد بى دین و كوردل، نتوانستند چنین نسبتى به آن حضرت بدهند، كه او چیزى را فرمود و سپس برخلاف آن گفت .

 

ابوقره : خداوند خودش در قران (آیه 13 نجم) مى فرماید:
«و لقد راه نزلة اخرى»
«و بار دیگر، پیغمبر، خدا را دید».

 

امام رضا (ع) : در همین جا آیه دیگرى هست (آیه 11 نجم) كه آنچه را پیغمبر(ص) دیده بیان مى كند و مى فرماید:
«ما كذب الفؤ اد ما راى» :
«قلب او در آنچه دید، هرگز دروغ نمى گفت» (یعنى دل پیغمبر(ص) آنچه را كه چشمش دید دروغ ندانست .
سپس خداوند در همین سوره (نجم)  آنچه را محمد(ص) دیده خبر مى دهد و در آیه 18 نجم مى فرماید:
«لقد راى من آیات ربه الكبرى»
«او پاره اى از آیات و نشانه هاى بزرگ پروردگار را دید».
بنابراین نشانه هاى خدا (كه پیامبر آنها را دیده) غیر خدا است و باز خداوند( در آیه 110 سوره طه) مى فرماید:
«و لا یحیطون به علما»
«آنها احاطه و آگاهى به ذات او ندارند».

بنابراین اگر دیده ها خدا را مى تواند بنگرد، احاطه و آگاهى به او را نیز پیدا خواهد كرد در صورتی که  آیه مذكور مى گوید: آگاهى به او ممكن نیست.

 

ابوقره : پس شما روایات (را كه مى گویند پیامبر(ص)، خدا را دید) تكذیب مى كنید؟

امام رضا (ع) : اگر روایات بر خلاف قران باشند، تكذیب مى كنم و آنچه مسلمانان به آن اتفاق رأى دارند، این است كه نمى توان به وجود خدا احاطه علمى یافت، و دیده ها ذات او را درك نمى كنند، و او به هیچ چیزى شباهت ندارد. (1)

 

و نیز صفوان مى گوید: ابوقره مرا واسطه قراداد، از حضرت رضا(ع)  اجازه گرفتم و او به حضور آن حضرت رسید، و چند سؤال از حلال و حرام، مطرح كرد تا اینكه پرسید:  آیا شما قبول دارید كه خدا محمول است؟

 

امام (ع): هر محمول (حمل شده) فعلى (حمل) بر او واقع شده، كه به دیگرى نسبت داده مى شود، و محمول اسمى است كه معنى آن، نقص و تكیه بر دیگر كه حامل باشد دارد...
و چنانكه گویى : زبر، زیر، بالا، پایین (زبر و بالا، دلالت بر مدح دارد و زیر و پایین دلالت بر نقص دارد، و روا نیست كه خداوند دستخوش تغییر باشد)
خدا، حامل و نگهدارنده همه چیز است. كلمه «محمول» بدون اینكه به دیگرى تكیه كند، مفهومى نخواهد داشت (بنابراین روا نیست كه خدا، محمول باشد) و هرگز كسى كه به خدا و عظمتش ایمان دارد، شنیده نشده كه در دعاى خود، خدا را با جمله «اى محمول» بخواند.

 

ابوقره : خدا در قرآن آیه 17 سوره حاقه مى فرماید:
«و یحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیه»
«در آن روز عرش پروردگارت را هشت نفر، در بالایشان حمل كنند».
و نیز در آیه 7 سوره غافر مى فرماید:
«الذین یحملون العرش»
«كسانى كه عرش را حمل مى كنند»

 

امام رضا (ع) : عرش، نام خدا نیست، بلكه عرش نام علم و قدرت است و عرشى كه همه چیز در آن هست. سپس خداوند انجام حمل عرش را به غیر خود كه فرشتگان باشند نسبت داده است ...

 

ابوقره : در روایتى آمده : هرگاه خدا خشم كند، فرشتگان حامل عرش، سنگینى خشم خدا را بر دوش خود، احساس مى كنند و به سجده مى افتند و هنگامى كه خشم خدا برطرف شد، دوش آنها سبك گردد و به جاى نخستین خود باز گردند. آیا شما این روایت را تكذیب مى كنید؟!

 

امام رضا (ع) در رد این روایت فرمود: اى ابوقره! به من بگو از وقتى كه خدا شیطان را لعنت كرده و بر او خشم نموده، آیا تا امروز خدا از شیطان خشنود شده است؟ (هرگز از او خشنود نشده) بلكه همیشه بر شیطان و دوستان و پیروانش خشمگین است. طبق گفته تو باید از آن زمان تا حال حاملان عرش در سجده باشند! در صورتى كه چنین نیست، پس عرش نام خدا نیست.
وانگهى تو چگونه جرأت مى كنى كه پروردگارت را به تغییر و دگرگونى از حالى به حال دیگر توصیف نمایى و او را همانند مخلوق، دستخوشحالات گوناگون بدانى؟ او منزه و دور از این نسبتها است و ذات ثابت و غیر قابل تغییر مى باشد. همه موجودات در قبضه قدرت او و تحت تدبیر او است و همه به او نیاز دارند و او به هیچ كس نیاز ندارد. (2)

 

-------------------------------------------------------

 

1. داستانهاى اصول كافى، از اصول كافى، باب فى ابطال الرویه، حدیث 1، ص 95، 96- ج 1.
2.
داستانهاى اصول كافى، از اصول كافى، باب العرش و الكرسى، حدیث 2، ص 130 - 131، ج 1.

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات