سفینة النجاة سفینة النجاة - سخنان امام حسین (ع) در کربلا

 

سفینة النجاة


سخنان امام حسین (ع) در کربلا   ( محرم ) ,

 

سخن امام حسین (ع) با یارانش در شب عاشورا

 

جلوه ای از عشق به اباعبدالله الحسین علیه السلام

 

 

 (أمّا بعد، فإنّی لا أعلم أصحابا خیرا منكم، و لا أهل بیت، أفضل و أبرّ من أهل بیتی، فجزاكم اللَّه عنّی جمیعا خیرا، و هذا اللیل قد غشیكم فاتّخذوه جملا، و لیأخذ كل رجل منكم بید رجل من أهل بیتی و تفرّقوا فی سواد هذا اللیل و ذرونی و هؤلاء القوم، فإنّهم لا یریدون غیری)

«امّا بعد، حقّا كه من اصحابى‏ بهتر از شما، و نه اهل بیتى برتر و نیكوكارتر از اهل بیتم نمى‏بینم. خداوند از من به شما پاداش نیكو دهد. این شب است كه سیاهى و تاریكى آن شما را فرا گرفته، پس آن را چون شتر رهوارى گرفته، و هر یك از شما دست یكى از اهل بیتم را گرفته و در این تاریكى شب پراكنده شده از صحنه بیرون شتابید، و مرا با دشمن واگذارید چه آنان جز مرا نخواهند».

برادران و فرزندان او و فرزندان عبد اللَّه بن جعفر همگان هماهنگ گفتند: چرا چنین كنیم؟ براى این كه بعد از تو زنده بمانیم؟ خدا هرگز چنین روزى را پیش نیاورد.  آغازگر این سخن عباس بن على علیهما السّلام بود و دیگران در پى وى سخن گفتند.

راوى گوید: حسین علیه السّلام نظرى به فرزندان عقیل افكند و فرمود: «شهادت مسلم براى شما كافى است، همگان بروید و من به شما اجازت دادم».

در روایت دیگر آمده: این زمان بود كه برادران و تمام اهل بیت حسین علیه السّلام به سخن در آمده گفتند: اى فرزند رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله در باره ما مردم چه خواهند گفت؟ و ما به مردم چه بگوییم؟ بگوییم كه ما شیخ و كبیر و سیّد و امام و فرزند دخت پیامبر را رها كردیم؟ در ركابش تیرى از كمان ما نجسته؟ نیزه در كف ما بكار گرفته نشده؟ شمشیر ما بر دشمن فرود نیامده؟ نه به خدا اى فرزند رسول اللَّه، هرگز از تو جدا نشده، بلكه‏ جانهاى ما پاسبان جان شریفت بوده تا در پیش رویت در خون خود غلتیده، آنچه بر تو وارد آید بر ما نیز وارد گردد. وه چه زشت است زندگى بعد از تو. سپس مسلم بن عوسجه برخاست و گفت: ما تو را این گونه تنها گذارده از نزدت باز گردیم و دشمن تو را در محاصره داشته باشد؟! نه به خدا، خدا هرگز چنین وضعى را نیاورد تا آن كه نیزه‏ام را در سینه دشمنانت بشكنم تا آن جا كه دسته شمشیر در دستم باشد دشمنت را از پاى درآورم. اگر من سلاح نبرد هم نداشته باشم تا با آنان بجنگم، آنان را سنگباران كرده هرگز از حضرتت جدا نگردم تا در كنارت جام شهادت در كام كشم.

گوید: سعید بن عبد اللَّه حنفىّ برخاست و به عرض رسانید: نه، به خدا اى فرزند رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله، هرگز تنهایت نگذارم، تا خدا بداند كه ما وصیّت پیامبرش محمّد را در باره تو حفظ و رعایت نمودیم، و اگر مى‏دانستم كه در راه تو كشته مى‏شدم و بعد زنده به آتش كشیده مى‏شدم و خاكسترم به باد داده مى‏شد و هفتاد بار این وضع تكرار مى‏شد، هرگز از حضرتت جدا نشده تا در پیش رویت شاهد مرگ و شهادت را در آغوش كشم. چرا نه، حال كه این یك كشته شدن بیش نیست و بعد هم به كرامت ابدى و جاویدان خدا مى‏رسم.

آن گاه زهیر بن قین بجلى برخاست و به عرض رسانید: به خدا اى فرزند رسول‏ خدا چقدر دوست داشتم كه هزار بار كشته شده، زنده گردم تا خدا با این كار تو و برادران و فرزندان و اهل بیت جوانت را از كشته شدن حفظ مى‏فرمود. جمعى از اصحاب نیز چنین سخن گفتند: جانهاى ما به فدایت، تو را با همه وجودمان پاس داریم، و چون در راهت به شهادت رسیم وفاى به عهد كرده و پیمان خویش را به پایان برده‏ایم.

لهوف، ترجمه میر ابو طالبى، ص 134

 

 

سخن امام حسین (ع) با دشمن در روز عاشورا

 

راوى گوید: لشكر ابن سعد، بر مراكب خود برنشستند، حسین علیه السّلام بریر بن حصین را به سوى آنان فرستاد تا مردم را پند دهد كه پند و تذكّر او مفید نیفتاد.

حسین علیه السّلام بر ناقه یا اسبش سوار شد و در مقابل دشمن قرار گرفت و آنان را به سكوت دعوت كرد. همگان سكوت كردند. پس امام خداى را حمد و ثنا گفت و از صفات او برشمرد و بر محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و بر فرشتگان و انبیاء درود فرستاد و سخنرانى رسایى كرد و فرمود: «نابود بادید اى جمعیّت و همواره قرین رنج و اندوه، در كمال اضطرار نزد ما داد خواهى كرده فریادرس خواستید، و ما به سرعت به فریادرسى شما قیام كردیم. این شمشیرها كه در دست شماست باید با ما مى‏بود نه بر ما، و این آتش كه به زیان ما افروختید مى‏بایست دشمن ما و شما را فرا گیرد. هم اكنون با دشمنانتان دوست شدید در برابر دوستانتان، بدون آن كه از دشمن عدلى دیده باشید یا از آنها امیدى برید.

هلا (وای بر شما) ما را رها كردید در حالى كه شمشیرها از نیام برنیامده، و طوفان ظلم فرو ننشسته و خرد به بار ننشسته، و لیكن چونان ملخ بیابان به سوى آن شتاب گرفتید، و چون پروانه گردش جمع آمدید.

دور بادید اى بندگان كنیزك و بدان احزاب، و راندگان كتاب، و تحریف‏گران سخن، و جرثومه‏هاى گناه، و دمش شیطان، و فرو نشانندگان سنّتها!

آیا دشمن را بازوى توانا دانستید و از ما روى گردانیدید؟!  آرى و اللَّه كه نیرنگ و بى‏وفایى شما قدیم بوده كه ریشه‏هاى شما بر آن بالید و شاخه‏هاى شما از آن پوشش یافت. شما بدترین غم براى بیننده و ناگوارترین لقمه براى غاصب باشید.

الا! همانا زنا زاده فرزند زنازاده مرا بین دو چیز قرار داده یا مرگ با شرافت و جنگ، یا پذیرفتن ذلّت و خوارى، چه دور است ذلت از ما. نه خدا ذلت را براى ما روا دارد، و نه رسول او و مؤمنان و دامنهاى پاك و پاكیزه و شخصیتهاى والا و جانهاى گرانمایه از این كه طاعت فرومایگان بر شهادت ارجمندان ترجیح یابد.

الا! همانا من با این خانواده‏ام با قلّت عدد و یاران اندكم به سوى شهادت و خدا مى‏روم.»

بعد امام اشعار فروة بن مسیك مرادى را با سخنش پیوند مى‏دهد:

        

فإن نهزم فهزّامون قدما             و إن نغلب فغیر مغلبینا

اگر هزیمت دهیم از پیشتر هزیمت دهندگان بودیم، و اگر مغلوب شویم هرگز مغلوب نگردیم‏

        

و ما أن طبّنا جبن و لكن             منایانا و دولة آخرینا

و ترس را در وجود ما راهى نیست و لیكن مرگ ما دولت دیگران را در پى دارد

       

 اذا ما الموت رفّع عن اناس             كلا كله أناخ بآخرینا

هر گاه مرگ سایه خود را از مردمى بردارد بر سر دیگران فرو افكند

        

فافنى ذلكم سروات قومى             كما أفنى القرون الأوّلینا

مرگ جوانمردان قوم مرا به فنا داد همچنان كه از پیشینیان را بر باد داد

        

فلو خلد الملوك إذا خلدنا             و لو بقی الكرام إذا بقینا

اگر ملوك جاودانه بودند ما نیز بودیم، و اگر كریمان باقى بودند ما نیز بودیم‏

       

فقل للشّامتین بنا افیقوا             سیلقى الشّامتون كما لقینا

بگو به شماتتگران به ما آرام باشید، چه هر چه به ما رسید به شماتتگران خواهد رسید.

 

لهوف، ترجمه میر ابو طالبى، ص 139

 

 

 

خطبه امام حسین (ع) در معرّفى خود در مواجهه با سپاه عمر بن سعد

 

راوى گوید: ابن زیاد اصحابش را براى جنگ با حسین علیه السّلام فرا خواند و آنها پیرویش كردند و با آن كه سبكشان مى‏شمرد باز هم فرمانش بردند، دین و دنیاى عمر بن سعد را خرید و به فرماندهى سپاه برگزیدش، و او پذیرفت. عمر بن سعد با چهار هزار سوار براى جنگ با امام از كوفه بیرون شد، و ابن زیاد پیاپى برایش نیرو مى‏فرستاد و تا آن كه در كربلا تا شب ششم محرّم بیست هزار لشكر وارد شدند، ابن سعد عرصه را بر حسین علیه السّلام تنگ كرد و آب را بر روى او و اصحابش بست، و آنان را گرفتار تشنگى كرد.

امام علیه السّلام برخاست و به قائمه شمشیرش تكیه داد، با صداى بلند ندا در داد و فرمود: «شما را به خدا سوگند مى‏دهم آیا مرا مى‏شناسید؟»

گفتند: آرى تو فرزند رسول اللَّه و سبط اویى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ جدّى رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله جدّ من است؟» گفتند: خداوندا آرى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ أمّى فاطمة ابنة محمّد؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه مادرم فاطمه دختر محمّد است؟»

گفتند: آرى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ أبی علی بن أبی طالب؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه پدرم علىّ بن ابى طالب است؟»

گفتند: خداوندا آرى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ جدّتی خدیجة بنت خویلد أوّل نساء هذه الأمّة إسلاما؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه جده‏ام خدیجه دخت خویلد، اوّل زن مسلمان امّت است؟»

گفتند: آرى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ حمزة سیّد الشهداء عمّ أبی؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه حمزه سید الشهداء عموى پدرم است؟»

گفتند: چنین است.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ جعفر الطیار فی الجنّة عمّی؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید جعفرى كه در بهشت توان پرواز دارد، عمویم است؟»

گفتند: خداوندا بله.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ هذا سیف رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله أنا متقلّده؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید كه این شمشیر رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله است كه آن را آخته‏ام و در دست دارم؟»

گفتند: بله.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ هذه عمامة رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله أنا لابسها؟)

«شما را به خدا آیا این عمامه رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله است كه بر سر دارم؟»

گفتند: آرى.

فرمود: (أنشدكم اللَّه هل تعلمون أنّ علیّا علیه السّلام كان أوّل الناس إسلاما و أجزلهم علما و أعظمهم حلما و أنّه ولیّ كلّ مؤمن و مؤمنة؟)

«شما را به خدا آیا مى‏دانید على علیه السّلام اوّل انسان است كه اسلام آورد، او كه علمش از همه فراگیرتر و حلمش از همه برتر بوده و این كه او ولىّ هر مؤمن و مؤمنه مى‏باشد؟»

گفتند: خداوندا آرى.

فرمود: (فبم تستحلّون دمی و أبی صلوات اللَّه علیه الذائد عن الحوض غدا، یذود عنه رجالا كما یذاد البعیر الصادر على الماء، و لواء الحمد بید أبی یوم القیامة؟!!)

«پس چرا ریختن خونم را روا مى‏دانید با آن كه پدرم صلوات اللَّه علیه در فرداى قیامت مدافع حوض است، و مردم را آن چنان كه شتر را از آب برانند از حوض براند، و لواء الحمد در روز قیامت به دست پدرم باشد»؟!!

گفتند: همه اینها را مى‏دانیم، و تو را رها نكنیم تا مرگ را با تشنگى بچشى.

چون خطبه امام را زینب و زنان بشنیدند، گریستند و صداهایشان به ناله بلند شد.

امام علیه السّلام برادرش عبّاس و فرزندش على را به سویشان فرستاد و فرمود: «آنان را به سكوت فراخوانید قسم به جانم چه گریه‏ها كه در پى دارند».

لهوف، ترجمه میر ابو طالبى، ص 131

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات