سفینة النجاة سفینة النجاة - احادیثی گهربار از امام حسین (ع)

 

سفینة النجاة


احادیثی گهربار از امام حسین (ع)   ( عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " ) ,   ( محرم ) ,

 

امام حسین (ع) فرمود: افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب ، بازیچه زبانشان گردیده است و براى  امرار معاش خود، دین را محور قرار داده اند و سنگ اسلام را به سینه مى زنند .پس اگر بلائى همانند خطر  مقام و ریاست ، جان ، مال ، فرزند و موقعیّت ، انسان را تهدید كند، خواهى دید كه دین داران واقعى كمیاب خواهند شد.    بحارالا نوار ج 75، ص 116، ح 2.

 

امام حسین (ع) فرمود: قرآن، كتاب خداوند بزرگ، دارای چهار جنبه است :

1.       جنبه عبارت: مربوط به مردم عامی است. 

2.       جنبه اشاره: مربوط به خواص است (كه از اشارات قرآن چیزهایی درك می كنند)

3.       جنبه لطایف: مربوط به اولیای خداست. آنان می توانند پی به لطایف و دقایق قرآن ببرند.

4.       جنبه حقایق: این جنبه مخصوص پیامبران است كه آنان حقایق قرآن را درك می نمایند.   جامع الاخبار صدوق ص47

 

امام حسین (ع) : ما حزب پیروز خداوندیم. ما عترت پیامبر خدا و نزدیكان آن حضرتیم. ما اهل بیت پاك پیامبریم. ما یكی از دو وزن بزرگ هستیم كه پیامبر خدا ما را دومین كتاب خدا قرارداده است. همان كتابی كه در آن تفصیل هر چیز موجود است و باطل در آن راه ندارد، همان قرآنی كه در تفسیرش به ما اعتماد شده است و ما در تفسیر و تأویلش درمانده نخواهیم شد، بلكه در تفسیر از حقایق قرآن پیروی می كنیم . ای مردم از ما فرمان برید، زیرا كه اطاعت ما بر شما فرض است، چون اطاعت ما مقرون به طاعت خدا  و رسول  است.   بحارالانوار ج44ص205

 

امام حسین (ع) فرمود: هر شخصى كه حقّ والدینش محمّد صلّى اللّه علیه و آله ، و علىّ علیه السّلام را كه با شرافت و با فضیلت ترین انسان ها هستند، بشناسد و - در تمام امور زندگى - از ایشان تبعیّت و اطاعت كند؛ در قیامت به او خطاب مى شود:
هر قسمتى از بهشت را كه خواستار باشى ، مى توانى انتخاب كنى و در آن وارد شوى .تفسیرالامام العسكرى علیه السّلام  ص 330، بحار ج 23، ص 260، ح 8، نهج الشّهادة  ص 293.

امام حسین (ع) : برای پادشاه دارویی را توصیف نكن زیرا اگر آن دارو به حالش سودمند باشد از تو سپاسگزاری نخواهد كرد اما اگر زیانی از آن ببیند تو را متهم خواهد ساخت.   بحارالانوار ج78ص127

 

امام حسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید كه همانا انسان به جهت یكى از چهار علّت سوگند یاد مى كند:
در خود احساس سستى و كمبود دارد، به طورى كه مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم كه او را تصدیق و تایید كنند، سوگند مى خورد.
و یا آن كه گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران كند.
و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید.
و یا آن كه سخنان و گفتارش متزلزل است (هر زمان به نوعى سخن مى گوید) و زبانش به سوگند عادت كرده است .وگرنه شخصی که سخن راست و حق بزند، نیازی به قسم خوردن ندارد.   تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام  ص 429، س 6.

 

امام حسین (ع) فرمود: در باره چیزى كه به تو مربوط نیست سخن مگو، زیرا می ترسم به گناه دچار شوى. در باره چیزى كه مربوط به تو است نیز صحبت مكن، مگر بدانى جاى صحبت كردن است. بسا از گویندگان كه به حق سخن گفته‏اند، ولى سرزنش شده‏اند. با دو كس بحث و جدال مكن: شخص حلیم و شخص سفیه. حلیم تو را عصبانى می كند و نادان اذیتت می كند. در پشت سر برادر مؤمن خود چیزى بگو كه دوست دارى او پشت سر تو بگوید. چنان عمل كن همانند مردى كه می داند از جرائمش بازخواست می كنند و پاداش كارهاى نیكش را می دهند.     مواعظ امامان علیهم السلام، ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 116

 

امام حسین (ع) : هر كه بخواهد با گناه كردن چیزى را به دست آورد، آنچه را که به آن امید بسته، به سرعت از دست می دهد و به آنچه از آن گریزان است، مبتلا می شود.    تحف العقول، ترجمه حسن زاده، ص: 433، اصول كافى  ج 2، ص 373، ح 3، بحارالا نوار ج 75، ص 120، س 6، وسائل الشّیعة  ج 16،ص 153، ح 3.

 

امام حسین (ع) فرمود: مال تو اگر به نفع تو نباشد تو خود را فداى او كرده‏اى. خرج آن را مگذار براى بعد از خود كه ذخیره براى دیگران كرده‏اى، اما از تو بازخواست خواهند كرد و به حساب تو می گذارند. بدان كه تو براى آن نمی مانى. او نیز براى تو نخواهد ماند. بخور آن را قبل از اینكه تو را بخورد.     مواعظ امامان علیهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 116

 

امام حسین (ع) فرمود: چنانچه با گوش خود بشنوم كه شخصى مرا دشنام مى دهد و سپس معذرت خواهى او را بفهمم ، از او مى پذیرم و گذشت مى نمایم ، چون كه پدرم امیرالمؤ منین علىّ علیه السّلام از جدّم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله روایت نمود:
كسى كه پوزش و عذرخواهى دیگران را نپذیرد، بر حوض كوثر وارد نخواهد شد.   احقاق الحقّ ج 11، ص 431.

 

امام حسین (ع) فرمود: از حبیب ابن مظاهر اسدی روایت شده است كه از حضرت حسین (ع) پرسید : شما خاندان پیش از آنكه خداوند آدم را بیافریند چگونه بودید ؟ فرمودند : همانند نورهایی بودیم كه اطراف عرش الهی سیر می كردیم و فرشتگان را درس تسبیح و تهلیل و تحمید می آموختیم.  بحارالانوار ج60ص311

 

امام حسین (ع) : به راستى، گروهى خدا را براى رسیدن به بهشت پرستش نمایند، كه این پرستش بازرگانان است. گروهى او را از ترس جهنم پرستش می كنند، كه این پرستش بردگان است. و گروهى خدا را فقط برای او و سپاس از نعمتهایش می پرستند، كه این پرستش آزادمردان است، و این بهترین پرستش است.    تحف العقول، ترجمه حسن زاده، ص 428

 

از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلام روایت شده كه هر گاه یكى از شما اراده كند هر آنچه را كه از خدا بخواهد به او داده شود، امیدش را باید از مردم قطع كند، تا به آن برسد. هر گاه این مطلب را فهمید از خدا هم چیزى طلب نمی ‏كند، مگر اینكه به او داده شود.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 258

 

امام حسین (ع) فرمود: بدانید كه نیازهاى مردم به شما از نعمتهاى خدا است براى شما، مبادا از نعمتها ملول شوید كه تبدیل به بلا خواهند شد. مردم! هر كس جود داشته باشد، سیادت و بزرگوارى مى‏یابد و هر كس بخل ورزد، رذل و پست مى‏شود. باسخاوت‏ترین مردم كسى است كه ببخشد به كسى كه امیدوار از او نیست و باگذشت‏ترین مردم كسى است كه با آنکه قدرت انتقام دارد، گذشت كند و پیوندگرترین مردم كسى است كه با كسى كه از او قطع نموده است، پیوند خویشاوندى را برقرار كند.   مواعظ امامان علیهم السلام، ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 113

 

مردى در آغاز سخن به امام حسین علیه السّلام، عرض کرد: حال شریف چطور؛ خدایت عافیت دهد. امام حسین علیه السّلام فرمود: نخست سلام كنید، سپس سخن آغاز نمایید. خدا تو را عافیت دهد! و در ادامه فرمود: به كسى اجازه ورود ندهید تا اینكه سلام نماید.    تحف العقول، ترجمه حسن زاده، ص 429

 

امام حسین (ع) : ایمان بنده مومن کامل نمی شود، مگر اینکه در او چهار خصلت باشد : 1.اخلاقش نیکو باشد ، 2.بخشنده باشد ، 3.از گفتن حرفهای زیادی خودداری کند ، 4.زیادی مالش را انفاق کند.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 454

 

امام حسین (ع) فرمود: اى فرزند آدم ، بیاد آور لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر، همچنین بیاد آور كه درپیشگاه خداوند قرار خواهى گرفت و اعضاء و جوارحت بر علیه تو شهادت خواهند داد، در آن روزى كه قدم ها لرزان و لغزان مى باشد.     نهج لشّهادة، ص 59.

امام حسین (ع) : از هر چه پوزشخواهى را به دنبال دارد دورى كن؛ زیرا مؤمن نه بد كند و نه پوزش طلبد و منافق هر روز بد كند و به پوزشخواهى پردازد.   تحف العقول، ترجمه حسن زاده، ص 433

 

حضرت صادق (ع) از پدرش و آن جناب از پدر خود نقل كرده كه مردى از اهالى كوفه در ضمن نامه‏اى به حضرت حسین (ع) نوشت: مولاى من بفرمائید خیر دنیا و آخرت چیست؟ ایشان در جواب او نوشتند:  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. اما بعد هر كس مردم را به خشم آورد و جویاى رضاى خدا باشد، خداوند به جاى مردم كارهاى او را كفایت می كند و هر كه خدا را به خشم آورد و جویای رضاى مردم باشد، خداوند او را به مردم وا می گذارد و السلام»‏.  مواعظ امامان علیهم السلام، ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 115

 

امام حسین (ع) : دام پنهان خداوند براى بنده‏اش آن است که از نعمت فراوان برخوردارش نماید و توفیق شكرگزارى را از او سلب نماید.    تحف العقول، ترجمه حسن زاده، ص 429، بحارالانوار ج78ص117

 

امام حسین (ع) فرمود: براى هر غم و دردى درمان و دوائى است و جبران و درمان گناه ، طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند مى باشد.   وسائل الشّیعة  ج 16، ص 65، ح 20993، كافى  ج 2، ص 439، ح 8.

امام حسین (ع) : هرکس زبانش راستگو باشد، کردارش پاکیزه باشد و هرکس نیت خیر داشته باشد، روزیش فراوان گردد و هرکس با زن و بچه اش خوشرفتار باشد عمرش طولانی شود.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 323

 

امام حسین (ع) فرمود: اى بندگان خدا، خود را مشغول و سرگرم دنیا  و تجمّلات آن  قرار ندهید كه همانا قبر، خانه اى است كه تنها عمل صالح در آن مفید و نجات بخش مى باشد، پس مواظب باشید كه غفلت نكنید.  نهج الشّهادة، ص 47.

 

امام حسین (ع) فرمود: درس دادن علم موجب پیدا شدن معرفت مى‏شود و طول تجربه عقل را افزایش می دهد. شرافت، تقوى است، و قناعت آسایش بدنها است، هر كه تو را دوست داشته باشد (از كار ناپسند) بازت می دارد و هر كه با تو دشمن باشد فریبت می دهد (و تشویقت می كند).     مواعظ امامان علیهم السلام، ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 117

 

امام حسین (ع) فرمود: مبادا از كسانی باشی كه از گناهكاری مردم بر آنان می ترسد اما خوشتن از مكافات عمل خود غافل است زیرا خداوند بزرگ از بخشیدن بهشت فریب نخواهد خورد و به اراده خداوند جز با فرمانبرداریش نمی توان به پاداشهایی كه وعده داده است رسید.

بحارالانوار ج78ص121

 

فهرست منابع: بحار الانوار، مواعظ امامان علیهم السلام(ترجمه جلد هفدهم بحار)، تحف العقول، ترجمه حسن زاده، چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین (ع).

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic