سفینة النجاة سفینة النجاة - احادیث از امام حسن مجتبی علیه السلام 1

 

سفینة النجاة


احادیث از امام حسن مجتبی علیه السلام 1   ( عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " ) ,

حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: تعجّب مى كنم از كسى كه در فكر خوراك و تغذیه جسم و بدن هست، ولى درباره تغذیه معنوى روحى خود نمى اندیشد. از غذاهاى فاسد شده و خراب دورى مى كند، اما با عقل و قلب و روح خود، كارى ندارد (هر مطلب و برنامه اى به هر شكل و نوعى باشد استفاده مى كند) بحارالا نوار، ج 1، ص 218، ح 43، كلمة الا مام الحسن علیه السلام ، ص 39.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هیچ گروهى در كارها (در زمینه اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و ...) با یكدیگر مشورت نكرده اند، مگر آن كه به رشد فكرى و عملى و... رسیده اند.    تحف العقول، ص 233


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هركس لباس شهرت )و انگشت نما، از جهت رنگ ، دوخت ، مد و ...( بپوشد، روز قیامت خداوند، او را لباس آتشین خواهد پوشاند.  مستدرك الوسائل، ج 3، ص 245، ح 4.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: ای مردم از جدم پیامبر (ص) شنیدم كه می فرمود: من شهر علم و دانشم و علی (ع) دروازه آن است ، آیا از غیر دروازه وارد شهر می شوند؟    امالی صدوق ص207


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: همانا محبّت و دوستى با ما (اهل بیت رسول اللّه صلى الله علیه و آله ) سبب ریزش گناهان - از نامه اعمال - مى شود، همان طورى كه وزش باد، برگ درختان را مى ریزد . بحارالا نوار: ج 44، ص 23، ح 7، كلمة الا مامُ الْحَسَن علیه السلام، 7، ص 25


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: در این دنیا چیزى جز قرآن باقى نماند. پس قرآن را امام و پیشواى خویش قرار دهید. شما را به راستى رهنمائى می كند و همانا سزاوارترین مردم كسى است كه به قرآن عمل كند و گرچه آیاتش را حفظ نكند، و از قرآن دور باشند. نه اینكه قرآن را بخوانند اما به آن عمل نكنند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 193


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ هاى هدایت به سوى نور و سعادت موجود است و این قرآن شفاى دل ها و سینه ها است.بحالا نوار، ج 75، ص 111، ضمن ح 6.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام بهترین جامه های خود را در موقع نماز می پوشید. كسانی از آن حضرت سبب این كار را سؤال كردند. در جواب فرمود : خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد. به این جهت خود را در پیشگاه الهی زینت می كنم. خداوند امر فرموده: «با زینتهای خود در مساجد حاضر شوید». (اعراف،31) تفسیر عیاشی ج2ص14، الحدیث، ج2،ص 125


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: دو مرد با هم یك نماز می خوانند، ولى فاصله بین آن دو از زمین تا آسمان است . زیرا كه یكى توجهش بیشتر است در نماز و حضور قلب دارد، ولی دیگری در نماز حضور قلب ندارد.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 190


 حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هر كه نماز (صبح) را به خواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید طلوع كند، برایش پوششى از آتش خواهد بود . وافى، ج 4، ص 1553، ح 2، تهذیب الا حكام، ج 2، ص 321، ح 166.2.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: در دنیا چنان برنامه ریزى كن (از نظر اقتصاد و صرفه جوئى و...) مثل آن كه مى خواهى همیشه دوام داشته باشى ، و نسبت به آخرت به نوعى حركت و كار كن مثل این كه فردا خواهى مُرد.  بحارالا نوار: ج 44، ص 138، ح 6، كلمة الا مام الحسن علیه السلام ص 37.


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: بین حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است ، آنچه كه را با چشم خود ببینى حقّ است ؛ و آنچه را شنیدى یا آن كه برایت نقل كنند، چه بسا باطل باشد.    تحف العقول، ص 229، س 5، بحارالا نوار، ج 10، ص 130، ح 1.


مردی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام عرض كرد: دختری دارم به نظر شما با چه كسی وصلت كنم؟ فرمود: با كسی كه متقی و با ایمان باشد. چون اگر او را دوست بدارد، مورد احترامش قرار می دهد و اگر از او نفرت داشته باشد، به او ظلم نمی كند.   مستطرف ج2ص218


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: رسول خدا (ص) فرمود : محبت و دوستی ما اهل بیت را اختیار كنید چون هركس خدا را درحالی ملاقات كند كه ما اهل بیت را دوست داشته باشد، با شفاعت ما وارد بهشت می شود.  محاسن ص 61

حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هر گاه مستحبّات به واجبات آسیب رساند، (یعنی انجام مستحبّات، باعث سستی در انجام واجبات شد)، آنها (مستحبّات) را ترك كنید.  تحف العقول، ترجمه حسن زاده ص 409


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هر گاه به مؤمنى ستم شود یا غیبت آن مؤمن شود و شخصی قدرت بر یارى آن مؤمن داشته باشد و او را یارى نكند، پس برگشت او به خشمى از خدا و رسولش باشد و هر كه آن مؤمن را یارى كند، پس سزاوار بهشت است از طرف خدا. و همانا خداى تعالى وحى فرستاد به سوى داود كه به فلان ستمگر بگو كه من تو را نفرستادم تا دنیا را جمع كنى و روی هم بگذارى و بلكه تو را فرستادم كه ستمدیدگان را یارى كنى. زیرا من سوگند یاد كرده‏ ام به خودم كه یارى كنم ستمدیده را و انتقام او را بگیرم از كسانى كه در مقابل آنها به او ستم شده و او را یارى نكرده ‏اند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 187


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: سوگند به خداوند هركس ما را دوست داشته باشد، اگر چه در دورترین نقاط مانند دیلم اسیر باشد ،دوستی ما برای او مفید است .همانا محبت ما گناهان فرزندان آدم را از بین می برد، همانطور كه باد برگ درختان را می ریزد.  بحارالانوار ج44ص24


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: این قرآن روز قیامت می ‏آید. گروهى را به سوى بهشت می كشاند كه حلال قرآن را حلال و حرامش را حرام دانسته ‏اند و ایمان به آیات متشابه قرآن آورده ‏اند و نیز گروهى را به سوى دوزخ می كشاند كه حدود و احكام قرآن را ضایع كرده ‏اند و حلال شمردند محرماتش را.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 193


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: در طلب روزى مانند كسى كه براى پیروزى پیكار مى‏كند، مكوش و به تقدیر نیز چندان تكیه مكن كه مانند شخص تسلیم شده هیچ تلاشى نكنى؛ در جستجوى فضل و روزى خدا برآمدن از سنّت است و انتخاب راه اعتدال در طلب روزى از عفّت است. نه عفت مانع روزى است و نه حرص سبب افزایش روزى است؛ چرا كه روزى قسمت شده است و حرص‏ ورزى موجب افتادن در ورطه گناه است.   تحف العقول، ترجمه حسن زاده ص 405


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هرکس دنیا را دوست بدارد، بیم آخرت از دل او برود و آن که حرص و آزش در دنیا زیاد باشد، بهره ای جز دوری از دنیا ندارد و نیز خشم خدا بر او زیاد گردد. انسان آزمند نادان است، ولی انسان پارسا قانع است؛ هر دوی اینها خوردنشان یکسان است، چیزی از روزی آن دو کاسته نمی شود، پس برای چه شتاب در آتش کنید؟ خیر و خوبی تمامش در یک ساعت شکیبایی و صبر است که موجب و سبب آسایش دراز و خوشبختی فراوانی می شود. مردم دو گروهند: گروهی دنیا را می خواهند و طلب می کنند تا به او برسند و نابود می شوند، گروهی طالب آخرتند تا به او برسند و نجات پیدا می کنند. بدان ای مرد! هرگاه به آخرت رسیدی، آنچه که در دنیا از دست تو رفته و آن چه را که از سختیها به تو رسیده، برای خود زیان ندان  و نیز زمانی که از آخرت محروم باشی، آنچه که از دنیا به تو رسیده، ارزشی  ندارد.  ارشاد القلوب جلد1 صفحه 58


حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود:
برای مجازات در خطاها و لغزشها عجله نكن و بین خطا و مجازات برای عذرخواهی فرصتی باقی بگذار.   بحارالانوار ج78ص113
حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: هر كه با علما بسیار مجالست نماید، سخنش و بیانش در بیان حقایق آزاد و روشن خواهد شد، و ذهن و اندیشه اش باز و توسعه مى یابد و بر معلوماتش افزوده مى گردد و به سادگى مى تواند دیگران را هدایت نماید.  احقاق الحقّ، ج 11، ص 238، س 2.

با برداشت از کتاب چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن مجتبی (ع).لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic