سفینة النجاة سفینة النجاة - مجموعه احادیث نبی اکرم حضرت محمد (ص) 2

 

سفینة النجاة


مجموعه احادیث نبی اکرم حضرت محمد (ص) 2   ( عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " ) ,

26- رسول خدا حضرت محمد (ص) : روزی رسول خدا (ص) در حین عبور از کوچه ای بعضی از کودکان را در حال بازی دید و فرمود : وای از پدران فرزندان در آخرالزمان. عرض شد: یا رسول الله (ص) از پدران مشرک آنها؟  فرمود : نه، بلکه از پدران مسلمان ایشان که هیچ چیز از فرائض و احکام مذهبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیری پاره ای از مسائل دینی بروند، آنها را از اداء این وظیفه مقدس بازمی دارند و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع ناچیزی از دنیا بدست آورند. بدانید من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنها نیز از بستگی به من بری اند.  مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 625


27- رسول خدا حضرت محمد (ص) : انسان روز قیامت می ‏آید و نگاه به نامه‏ ى عملش‏ می كند، اما اثرى از كارهاى نیك خود را در آن نامه نمی ‏بیند. سپس عرض می كند: كجاست كارهاى شایسته‏ ى من كه در دنیا انجام داده ام؟  پاسخ داده می ‏شود: تو غیبت مردم را كردى به جاى غیبت‏هایت ثواب‏هاى تو در نامه عمل كسانى كه غیبت آنها را كردى نوشته شد.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  277


28- رسول خدا حضرت محمد (ص) : کسی که به دنبال یادگیری علوم الهی و مسائل دینی اش اقدام کند، مانند کسی است که روزها را روزه و شب ها را به شب زنده داری تا صبح پراخته و آموختن یک مساله شرعی برای شخص بهتر از این است که به اندازه کوه ابوقبیس در راه خدا طلا انفاق نماید.    بحارالانوار جلد 1 صفحه 184


29- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد، آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.    امالی صدوق صفحه 37


30- رسول خدا حضرت محمد (ص) : شخص زناکار اگر بمیرد و توبه نکند، خداوند سیصد در از درهای دوزخ بر روی او باز کند و از هر دری مار و عقرب های فراوانی به او حمله کنند و تا قیامت در آتش بسوزد و وقتی وارد محشر می شود، اهل محشر از بوی تعفّن و گند وی متعذی و در عذاب باشند. تفسیر جامع جلد 4 صفحه 460


31- رسول خدا حضرت محمد (ص) : مومنی نیست که یک ساعت نزد عالمی بنشیند، جز آنکه خدای عزوجل به سوی او ندا کند: نزد حبیب من نشستی، به عزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت نمایم و باکی از این کار ندارم.   امالی صدوق صفحه 37


32- رسول خدا حضرت محمد (ص) : قرض داری که حقوق مردم را نپرداخته، پس از مرگ در قبرش در غل و زنجیری از آتش است و جز با پرداخت قرضش توسط وارثین، چیزی غل و زنجیر او را باز نمی کند.   نهج الفصاحه صفحه 391


33- رسول خدا حضرت محمد (ص) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش نماید، مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده است.   بحارالانوار جلد 74 صفحه 315


34- رسول خدا حضرت محمد (ص) : از سه خصلت بپرهیزید كه این سه خصلت سرآمد تمام گناهان است : 1-  از تكبر و سركشى دورى كنید، زیرا كه تكبر شیطان را وادار كرد كه بر آدم سجده نكند، پس خدا او را راند و نفرین كرد. 2- از حرص و آز بپرهیزید، زیرا كه حرص و آز سبب شد كه آدم از آن درخت بخورد و خورد و از بهشت بیرون شد. 3- از حسد بپرهیزید، كه قابیل را حسد وادار كرد بر كشتن برادرش هابیل و شخص حسود منكر و خشمگین است به اراده و قضاى خداوند.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  311


35- رسول خدا حضرت محمد (ص) : شب معراج که به سوی آسمانها عروج کردم در مسیر خویش بر گروهی برخورد کردم که لبهای ایشان را با قیچی های آتشین می بریدند و در آتش می افکندند از جبرئیل پرسیدم اینها چه افرادی هستند ؟ در پاسخ گفت سخن سرایان و خطیبان امت شما هستند که مردم را به کارهای پسندیده می خواندند و خود غافل اند از آن و حال آنکه ایشان قرآن را تلاوت می کردند، ولی از گفتارش غافل بودند.  وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 318


36- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکس مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هرکس مرا برنجاند، همانا خدا را آزار رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند، چنانکه در تورات، انجیل، زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است.   جامع السعادت جلد 2 صفحه 215


37- رسول خدا حضرت محمد (ص) در یك سخنرانى ، بزرگى خطر ربا را خاطر نشان ساخت و فرمود: كه همانا یك دِرهم از ربا گناهش از هفتاد زنا آن هم با كسانى كه محرمش باشند، بزرگتر است و گناه بزرگتر از این بردن آبروى مسلمان است.  ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  279


38- رسول خدا حضرت محمد (ص) : کسی که مومنی را بی جهت اذیت نماید، پس مانند آن است که ده مرتبه مکه معظمه و بیت المعور را خراب کرده و هزار فرشته مقرب درگاه الهی را کشته است.   

مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 103


39- رسول خدا حضرت محمد (ص) : خداوند متعال فرموده : هرکس به یکی از دوستان من اهانت کند، به جنگ با من کمین کرده است و من از هر چیزی بیشتر به کمک دوستانم می شتابم.   اصول کافی جلد 4 صفحه 53


40- رسول خدا حضرت محمد (ص) به ابی ذر غفاری فرمود : پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار ، جوانیت را قبل از پیری ، سلامتت را قبل از بیماری ، دارایی را قبل از تهیدستی ، فراغت را قبل از گرفتاری  و زندگانیت را قبل از مرگ .   الحدیث جلد 2 صفحه 368


41- رسول خدا حضرت محمد (ص) : كه هر كس توكل به خدا كند، خدا هم او را از حیث روزى كفایت كند و هر كس از دنیا امیدوارى داشته باشد، خدا او را به دنیا واگذارد و هر كس اراده كند كه روزیش را خدا برساند، از جایى كه گمان ندارد،  روزیش می رسد. پس باید توكل به خدا كند.  عربى وارد مسجد شد ،  رسول خدا حضرت محمد (ص) به او گفت شترت را بستى عرضكرد: نه.  توكل بر خدا كردم. حضرت فرمود: شتر را ِببَند و برخدا هم توکل كن‏. ( یعنی همیشه کارها را درست انجام بده و به خدا توکل کن )   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه  288 و290. 


42- رسول خدا حضرت محمد (ص) : آنکس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نیاید، برای همیشه در نادانی ذلت می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد.   بحارالانوار جلد 1 صفحه 57


43- رسول خدا حضرت محمد (ص) : زمانی بیاید که دو رویی آشکار شود ، امانتداری از میان برداشته شود ، خوبی و مهربانی عوض و بدل شود ، شخص امین تهمت زده شود ، خائن امین گردد ، فتنه ها مانند شبهای تیره شما را بیاید.    ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 89


44- رسول خدا حضرت محمد (ص) : وقتی خداوند درباره کسی اراده خیر فرماید، وی را در امر دین فقیه و دانا می کند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش می کند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.    امالی مفید صفحه 174، نهج الفصاحه صفحه 26.


45- رسول خدا حضرت محمد (ص) : بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای خویش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران از دست بدهد و تباه کند.   سخنان 14 معصوم جلد 4 صفحه 108


46- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکه داستانی از برادر دینی خود بگوید که قصدش خراب کردن دوست خود باشد تا او را از چشم مردم بیندازد، خدا او را از ولایت خود بیرون کند و در ولایت شیطان گذارد و شیطان هم از او دوری گزیند.    امالی صدوق صفحه 486


47- رسول خدا حضرت محمد (ص) : بدانید کوس رحلت زده اند و توشه را معرفی کرده اند. به اندازه ای که بتوانید فردا جان خود را حفظ کنید، توشه برگیرید. نصایح باب اول صفحه 2 الی 4


48- رسول خدا حضرت محمد (ص) : فضایل علی ابن ابی طالب (ع) را در مجالس و صحبت های خود یاد کنید، زیرا یاد کردن از علی بن ابی طالب (ع) یاد از من است و یاد کردن من یاد کردن از خداست.   عین الحیوة صفحه 548


49- رسول خدا حضرت محمد (ص) : شش چیز را برای من تعهد کنید، تا من هم بهشت را برای شما تضمین نمایم: 1- چون خواستید سخنی بگوئید، دروغ نگوئید.

2- هر گاه امانتی به شما سپرده شد، یا به عنوان امین در جائی انتخاب شدید، خیانت نکنید

3- هرگاه وعده ای دادید، به آن عمل کنید

4- چشمهایتان را از نگاه های حرام و نگاه به نا محرم بپوشانید

5- دستهایتان را از خلاف کردن نگه دارید

6- آلت تناسلی خود را از حرام حفظ نمائید .                  

روضه بحار جلد 1 صفحه 185


50- رسول خدا حضرت محمد (ص) : آن کس که بر رویش در خیری گشوده شد، غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند. زیرا نمی داند چه وقت آن در برویش بسته می شود.   مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 9

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic