سفینة النجاة سفینة النجاة - مجموعه احادیث نبی اکرم حضرت محمد (ص) 3

 

سفینة النجاة


مجموعه احادیث نبی اکرم حضرت محمد (ص) 3   ( عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " ) ,

51- رسول خدا حضرت محمد (ص) : احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.   اصول کافی جلد 3 صفحه 240


52- رسول خدا حضرت محمد (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین بر می داشت و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید: این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند . حضرت فرمود : آیا به شما نگویم قوی تر از این مرد کیست ؟ قوی تر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام گو پیروز گردد. (قوی و زورمند کسی است که بر هوای نفس خود مسلط گردد. )  الحدیث جلد 1 صفحه 68


53- رسول خدا حضرت محمد (ص) : شما را درباره نوجوانان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق تر و قلبی فضیلت پذیر تر دارند. خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند، ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند.   سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 133


54- رسول خدا حضرت محمد (ص) : حضور رسول خدا (ص) عرض شد : شخصی در دوران جاهلیت مرتکب اعمال زشتی شده که به آن ها آگاهی نداشته، اکنون که فهمیده و به شرف هدایت اسلام نائل گشته، آیا خداوند گناهان گذشته او را مؤاخذه می کند؟ حضرت فرمودند : اگر در باقیمانده عمرش که دانا شده، دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی اقدام نماید، خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمی کند. ولی اگر در باقیمانده عمرش نادرست و بدکار باشد و به رویه گذشته اش ادامه دهد، به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.   سفینة البحار جلد 3 صفحه 258


55- رسول خدا حضرت محمد (ص) : آدمی تحت تاثیر رفیق خویش است و از روش او پیروی می کند، البته هرکدام از شما باید در انتخاب دوست دقت کند و ببیند با چه کسی طرح رفاقت و دوستی می ریزد.   الحدیث جلد 2 صفحه 48


56- رسول خدا حضرت محمد (ص) : روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و نوآوریهای حرام سنت محسوب می شود. در آن زمان مؤمنان صبور که در مقابل محرمات و گناهان و بدعتهای نوآورده شده می ایستند، فریبکار و حیله گر معرفی می شوند و افراد بدعت ساز حیله گر برای مردم، سعادتمند معرفی می شوند.    سفینة البحار جلد 1 صفحه 557


57- رسول خدا حضرت محمد (ص) : زن را صرفاً برای زیبایی ظاهرش به همسری انتخاب نکن. چه ممکن است زیبائی زن سبب پستی و سقوط اخلاقیش شود و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشوئی برقرار مکن. زیرا مال او می تواند وسیله سرکشی و طغیانش بر تو گردد. بلکه به سرمایه دینش و ایمانش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج نما.   محجة البیضاء جلد 3 صفحه 86


58- رسول خدا حضرت محمد (ص) : مردی از رسول خدا (ص) در خواست نصیحتی کرد. حضرت فرمودند: زبانت را از گناه و خلاف نگاه دار. مرد دوباره در خواست نمود. حضرت باز فرمودند: زبانت را از گناه و آزار مردم نگاه دار. وقتی مرد برای مرتبه سوم درخواستش را تکرار کرد، حضرت در پاسخ او به تندی فرموند: وای بر تو! آیا مردم را جز حاصل زبان خود، چیز دیگری به صورت در آتش می افکند؟   تحف العقول صفحه 56


59- رسول خدا حضرت محمد (ص) : خانه های خود را با خواندن قرآن روشن کنید و آنها را همچون گورستان نسازید. چنانکه یهودیان و ترسایان این چنین کردند و در همان کلیساها و معبدهای خود عبادت نموده و خانه هایشان را رها نمودند و بی عبادت گذراندند. زیرا چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود، خیرش فراوان شود و اهل آن توسعه یابند و برای اهل آسمان بدرخشد، چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشد.   اصول کافی جلد 4 صفحه 421


60- رسول خدا حضرت محمد (ص) : اگر سه گرفتاری و بلا برای آدمیزاد نبود، برای هیچ چیز سر فرود نمی آورد : 1- مرض 2- فقر 3- مرگ .  عجب این است که با این گرفتاریها، باز هم سر کشی می کند.         

نصایح صفحه  133


61- رسول خدا حضرت محمد (ص) : روزگاری برامت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمش واز اسلام جز اسمش باقی نمی ماند. مردمی در آن زمان مسلمان خوانده می شوند با آنکه دور ترین مردم از اسلامند، مساجدشان آباد ولی از هدایت تهی است، فقیهان آن زمان بدترین فقیهانند ودر زیر آسمان فتنه از ایشان برمی خیزد و به ایشان باز می گردد.   بحارالانوارجلد 2 صفحه 109


62- رسول خدا حضرت محمد (ص) : از مردم اهل جهنم، آن کس که عذابش از همه آسانتر است، دو کفش آتشین به پا دارد که مغز سرش از شدت گرمای آن کفشها به جوش می آید.  نهج الفصاحه صفحه 22


63- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکه قبل از طلب حاجت خود از خدا، نخست چهل مومن را دعا کند، سپس حاجتش را به خدا عنوان کند، دعایش اجابت شود.  اصول کافی جلد 4 صفحه 288


64- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکه در میان سخن برادر مسلمانش که در حال صحبت کردن است بدود و سخن او را قطع کند، مانند این است که گوشت صورت او را کنده است.  اصول کافی جلد 4 صفحه 481


65- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکه کار زشتی را فاش کند، چون کسی است که آن را انجام داده و هرکه مؤمنی را به کار زشتی سرزنش کند، نمیرد تا به آن عمل گرفتار شود.  اصول کافی جلد 4 صفحه 59


66- رسول خدا حضرت محمد (ص) : خاک بر سرش ، خاک بر سرش ، خاک بر سرش . کسی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو پیش او به سن پیری برسند و او به واسطه خدمت به آنها بهشتی نشود .  نهج الفصاحه صفحه 349


67- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هر كس دو روزش با هم یكسان‏ باشد، فریب خورده و هر كس فردایش از امروز بدتر باشد، ملعون است و هر كس به فكر كمى كردارش نباشد، خردمند نیست و آنكه كردار و عقلش كم باشد، پس مرگ براى او بهتر است از زندگیش.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 214


68- رسول خدا حضرت محمد (ص) : سه صفت است که در هر که باشد به خودش باز می گردد :

مکر وحیله کردن با مردم 2- ظلم و ستم به مردم 3- پیمان شکنی .   نهج الفصاحه صفحه 268


69- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو نماید و به خود عطر بزند، هیچ نمازی از او پذیرفته نمی شود تا همانگونه که به خاطر جنابت غسل می نماید، به خاطر این بوی خوش نیز غسل کند و از آن عمل توبه نماید .  من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 440


70- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هنگامی که زنی در جائی نشست، بعد از آنکه از آنجا برخاست، در جای او منشینید تا آنکه گرمی آنجا از بین برود و جایش خنک شود.  

من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 467


71- رسول خدا حضرت محمد (ص) : بدانید هیچ مردی با زن نا محرم خلوت نمی کند، جز آنکه سومی آنها شیطان است و آنقدر آنها را وسوسه می کند تا در حرام بیفتند .   نهج الفصاحه صفحه 92


72- رسول خدا حضرت محمد (ص) : همانا بنده ای گناه می کند و وارد بهشت می شود. گفته شد که چطور می شود این طور یا رسول الله ؟ حضرت فرمودند : این بنده همیشه گناه خود را پیش نظر دارد و دائماً از آن گناه استغفار می کند و پیشمان بر آن کردارش می باشد ، پس خدا او را وارد بهشت می کند و من چیزی بهتر از کار نیکی که بعد از گناه قدیم و پیشین انجام شود، ندیدم.  سوره هود آیه 116: « ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین » : « همانا نیکوئیها، بدیها را می برد و این اندرزی است برای پندگیرندگان.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 114


73- رسول خدا حضرت محمد (ص) : نشست وبرخاست با چند طایفه دل را می میراند:

1- خسیسان 2-  ثروتمندان 3- گفتگو با زنان 4- نشستن با مردگان ، عرض شد چگونه می شود با مردگان نشست و صحبت کرد؟ فرمود : منظورم از مرده کسی است که دلش از یاد آخرت مرده و فقط به فکر آباد نمودن دنیاست .      روضه بحار جلد 1 صفحه 174


74- رسول خدا حضرت محمد (ص) : به یکی از اصحاب فرمودند : مبادا مهر و محبت و علاقه نسبت به زن و فرزند ، تو را وادارکند که به محیط گناه قدم گذاری و خودرا به خاطر ایشان به فعل حرام بیندازی.   کلام نور جلد 1 صفحه 140


75- رسول خدا حضرت محمد (ص) : هرکس دوستی دنیا و لذائذ آن را بر طلب علم الهی ترجیح دهد، مستوجب خشم الهی می شود و در پائین ترین درجات آتش دوزخ با جهودان محشور خواهد بود و درباره چنین افرادی آیه زیر نازل گشته است : سوره بقره آیه 89 : « و چون عرضه شد برایشان راه راست و شناختند صحیح بودن آنرا، پس کفران این نعمت نمودند و از آن روی برتافتند. پس لعنت خدا بر کافران باد ».   مکارم الاخلاق صفحه 528

 لینک مطلب | نظرات : ()

 مطالب پیشین

آیین خرافی شب اول ماه ربیع الاول
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) تسلیت باد
شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن (ع) تسلیت باد
اربعین حسینی تسلیت باد
شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد
پاسخ به شبهات ماه محرم
لینکهای عاشورایی
عید سعید غدیر خم ، روز اکمال دین و اتمام نعمت مبارک باد
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام مبارک باد
عید سعید «قربان»، عید اطاعت و تسلیم مبارک باد
روز عرفه، روز نیایش
صلوات روز عرفه
تسبیحات پیامبر اکرم (ص) در روز عرفه
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
دانلود مجموعه کتب اصول عقائد
شهادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام تسلیت باد
25 ماه ذی القعده، روز دحوالارض
از تو می پرسند...
سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مبارک باد
پرسش و پاسخ در محضر امام رضا علیه السلام 2

 

لینکدونی

 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا حضرت زهرا (س) شبانه دفن شد؟ (-)
 چرا با وجود حضرت علی(ع)، فاطمه زهرا (س) پشت در رفت؟ (-)
 چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نكرد؟ (-)
 چرا، بنی هاشم و انصار، از حضرت زهرا (س) دفاع نكردند؟ (-)
 آیا فاطمه (سلام الله علیها) از شیخین راضى شد؟ (-)
 آیا تا قبل از سال 71 ، تقویم‌ها در باره حضرت زهرا (س) از كلمه «وفات» استفاده می‌كرده‌اند؟ (-)
 مراد از «ام المؤمنین» در آیه « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» چیست؟ (-)
 آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟ (-)
 چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج كردند ؟ (-)
 آیا عزاداری برای امام حسین (ع) بدعت است؟! (-)
 آیا جریان پایین كشیدن ابوبكر و عمر از منبر ، توسط امام حسن و امام حسین (ع) صحت دارد؟ (-)
 چرا امام حسین (علیه السلام) با این كه می دانست شهید می شود ، اقدام به قیام كرد ؟ (-)
 فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام چیست ؟ (-)
 چرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعا نفرمودند تا باران ببارد ؟ (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

صفحه اصلی
پست الكترونیك
تماس با من

 
 

زبانهای دیگر

 

Translate to English ترجمة للغة العربیة P벫thimi n렧juh뮠shqipe Превод на български език Andorra la traducció de la llengua 翻译汉语 Český jazyk překladu Oversæt til dansk Vertaal naar Nederlands Tõlge eesti keeles Filipino na wika upang isalin Suomen kielen käännös Deutsch Übersetzung Μεταφράστε στην Ελληνική Γλώσσα अनुवाद करने के लिए: हिन्दी भाषा Translate a magyar nyelv Translate ke Bahasa Indonesia Traduci in lingua italiana 翻訳する日本語 번역기로 한국어 교재 	Latviešu valodas tulkojumi Lietuvių kalbos vertimo Lingwa Maltija traduzzjoni Języka polskiego tłumaczenia Traduzir para o Portugu고Língua Traducere limba rom⮦#259; Русский перевод Транслате то Сербиан Preklad do slovensk騯 jazyka Prevedi jezik v Sloveniji Traducir al idioma español Översätt till svenska språket แปลภาษาโรมาเนีย Самоанскій мову перекладу Dịch sang ng?gữ Tiếng Việt

 

 

دسته بندی موضوعات

نماز (17)
قرآن (39)
روزه (12)
حدیث (57)
حجاب (2)
محرم (33)
مناظره (39)
مهدویت (17)
پند و اندرز (10)
حکایات پند آموز (25)
پرسش و پاسخ (31)
مناسبتها / عکس (76)
رمضان و شب قدر (17)
علمای بزرگ اسلام (5)
غدیر و مسأله امامت (31)
آداب زندگی اسلامی (16)
پاسخ به برخی شبهات (34)
اخلاق اسلامی (رذایل) (7)
ادعیه / اعمال ویژه مناسبتها (17)
دانلود کتاب و نرم افزار اسلامی (6)
اسلام، علم روز، سخنان دانشمندان (9)
عصمت1 "درباره چهارده معصوم (ع) " (35)
عصمت2 " احادیث چهاده معصوم (ع) " (26)

 
 

سخن منتخب

 

چارلز دیکنز :

 

اگر منظور امام حسین (ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود، من نفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

 

 

 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

شما بیشتر به دنبال چه مباحثی هستید؟


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

لینک دوستان


مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عج
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
وهابیت و اسلام
سایت خبری تحلیلی شیعه نیوز
سایت تخصصی نهج البلاغه
سایت مؤسسه بحار
پایگاه اینترنتی احادیث
ساقی
پایگاه تخصصی شیعه شناسی فائزون
مؤسسه قرآن و عترت منهاج
قرآن و عترت
سرزمین عاشقان
شب شکن
دعوت مدارس اهل سنت به مناظره
کلید بهشت
گوهر
ارتباط معنوی با امام زمان (عج)
پاسخگویی به شبهات دینی روز
دفاع از حریم تشیع
اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام
شیعه اثنی عشر حق روشن است
الفبای شیعه
ساقی کوثر
امام رئوف
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان میبد
او خواهد آمد
آخرین پناه
حدیث 110
دو تایی

 

 

تبلیغات

 

 

 

تبلیغات

 

بانک سخنرانی

شهید

شیخ احمد کافی (ره)

www.bskafi.com

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
ایجاد صفحه :
-


 
  

لینک باکس مذهبی

 

 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 

 

کپی برداری بلامانع است

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic